Lacković d.o.o. internet trgovina se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, te da informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Lacković d.o.o. internet trgovine i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Plaćanje kreditnim karticama obavlja se putem našeg partnera T-COM PayWay i njihovog sustava koji osigurava sigurno i zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim karticama. Ovaj način plaćanja preporučuju sami izdavatelji kartica (Visa, MasterCard, American Express). Lacković d.o.o. internet trgovina niti čuva, niti uopće dobiva podatke o konkretnim brojevima vaših kreditnih kartica.

T-COM SIGURNI GATEWAY
T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).
Pay Way sustav našeg partnera T-Com ograničava pristup podacima sudionicima ovisno o njihovim ovlastima , pa tako banka može vidjeti samo financijske podatke, ali ne sadržaj kupovine , dok trgovac ima uvid isključivo u sadržaj kupnje, ali ne i financijske podatke kupca.